Talent Academy

  • Kaspcreations’ Talent Academy ontzorgt u voor een deel in het proces om voor werkzoekenden een passende baan te vinden. Vaak zit er genoeg talent bij kandidaten, maar ontbreekt het nét aan dat beetje kennis, ervaring of zelfvertrouwen om die baan te krijgen. En soms is het moeilijk in te schatten welk potentieel er in een kandidaat zit.
  • Talent Academy doet zelf de intakes waarbij wordt vastgesteld welk potentieel er bij de kandidaat zit. Niet alleen welke talenten er zijn, maar ook de ambities en groeimogelijkheden worden ingeschat.
  • Bij deelname aan het Talent Academy-traject gaat de kandidaat onder persoonlijke begeleiding een semi-zelfstandige praktijkopleiding in, waarbij de nadruk niet alleen ligt op kennis, maar ook op het vergroten van zelfstandigheid, commercieel leren denken, en werken onder druk. Want vaak zijn dit de vaardigheden waar het aan ontbreekt.
  • Na het traject wordt je ondersteund naar passend werk door onze partner gespecialiseerd in werving & selectie en detachering.  https://kaspcreations.nl/talent-academy/

Nieuwe ABU en NBBU cao’s

De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over de nieuwe ABU en NBBU cao’s. Per 30 december worden er twee geheel vernieuwde en geharmoniseerde cao’s ingevoerd met gelijkluidende afspraken. 

Wat gaat er nu al veranderen?

Voordat deze cao’s ingaan, vindt er per 2 september 2019 al een uitbreiding plaats in de componenten van de inlenersbeloning. 

  • De inlenersbeloning, die vanuit de cao of bedrijfseigenregeling van de inlener moeten worden toegepast, bestaat nu uit de volgende aspecten:Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Per 2 september wordt de bovenstaande lijst uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koel-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen ( Bron Payper)

Wet Arbeidsmarkt

De Eerste Kamer heeft vandaag de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. ‘Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ( Bron overheid) https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/28/wet-arbeidsmarkt-in-balans-aangenomen-in-beide-kamers