De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over de nieuwe ABU en NBBU cao’s. Per 30 december worden er twee geheel vernieuwde en geharmoniseerde cao’s ingevoerd met gelijkluidende afspraken.

Wat gaat er nu al veranderen?

Voordat deze cao’s ingaan, vindt er per 2 september 2019 al een uitbreiding plaats in de componenten van de inlenersbeloning.

  • De inlenersbeloning, die vanuit de cao of bedrijfseigenregeling van de inlener moeten worden toegepast, bestaat nu uit de volgende aspecten:Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Per 2 september wordt de bovenstaande lijst uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koel-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen ( Bron Payper)